Serwis

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi z zakresu przeglądów i napraw oraz konserwacji planowanych urządzeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji ogrzewania i automatyki. Wykonujemy modernizacje i przeróbki oraz zarządzamy zużyciem energii.

Nasi serwisanci posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac i obsłudze urządzeń. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia elektryczne, gazowe i energetyczne do obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji w zakresie eksploatacji i dozoru oraz świadectwa kwalifikacji - certyfikaty świadczące o znajomości przepisów i obchodzeniu się z urządzeniami z substancjami kontrolowanymi. Firma nasza posiada liczne autoryzacje serwisowe producentów urządzeń, a ciągły udział w szkoleniach zapewnia podnoszenie kwalifikacji oraz dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu branży.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz narzędziami do fachowej realizacji usługi.
Prowadzimy konserwację urządzeń i instalacji zamontowanych przez naszą firmę, jak również na obiektach już istniejących.

Zapewniamy gotowość serwisową przez 24 godziny na dobę, świadczymy również usługi pogotowia serwisowego.

Wykonujemy badania szczelności urządzeń i instalacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz. U. z dnia 7 września 2004 r.)

Wykonujemy kontrole i oceny stanu efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 06 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

OFERUJEMY:
 • konserwację, naprawy i usuwanie awarii instalacji:
  • grzewczych,
  • wentylacyjnych,
  • klimatyzacyjnych,
  • wodno-kanalizacyjnych,
  • elektro-energetycznych,
  • sygnalizacji pożaru i ochrony przeciwpożarowej,
  • automatyki sterującej i systemów monitorowania technicznego BMS,
 • roczne i pięcioletnie przeglądy obligatoryjne wymagane Prawem budowlanym (m.in. pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrole instalacji gazowych, sanitarnych oraz przewodów kominowych),
 • nadzorowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i przeprowadzanych przez serwisy producenckie,
 • audyty energetyczne (świadectwa energetyczne) budynków,
 • drobne naprawy mechaniczne i budowlane,
 • techniczną pomoc domową (home assistance) dla budownictwa indywidualnego, mieszkaniowego,
 • nadzór nad autoryzowanymi serwisami gwarancyjnymi, wykonywanie serwisów pogwarancyjnych,

Swoim serwisem obejmujemy wszelkie urządzenia związane z chłodzeniem, wentylacją, ogrzewaniem i nawilżaniem powietrza:

 • agregaty chłodnicze, wytwornice wody lodowej, klimakonwektory, klimatyzatory, szafy precyzyjne, kurtyny, aparaty grzewcze, nawilżacze parowe,
 • centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, wentylatory,
 • instalacje chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje ciepła technologicznego, pompy ciepła,
 • a także automatykę, sterowanie i oprogramowanie itp.

Na podstawie sprawdzonych rozwiązań i naszego wieloletniego doświadczenia proponujemy Państwu formę utrzymania technicznego budynków - planowana konserwacja zapobiegawcza (planned preventative maintenance - PPM):

 • Okresowa konserwacja instalacji technicznych budynku, podczas której nasi inżynierowie i technicy dokonują przeglądu, konserwacji i drobnych napraw instalacji i urządzeń, a także wymieniają materiały eksploatacyjne oraz typują elementy wymagające poważniejszej naprawy lub wymiany.
 • Naprawy planowane, zdiagnozowane podczas okresowych przeglądów konserwacyjnych. Dzięki wczesnej identyfikacji problemów możliwe jest ustalenie terminu wykonania usługi, który nie koliduje pracy użytkowników obiektu.
 • Naprawy awaryjne, wynikające ze zdarzeń losowych.

Dzięki takiemu podejściu do utrzymania technicznego budynków Użytkownik może liczyć na korzyści:

 • redukcja kosztów poprzez:
  • niskie opłaty stałe za konserwację,
  • opłaty tylko za rzeczywiście wykonane usługi,
  • ograniczenie zakresu konserwacji wykonywanych przez serwisy specjalistyczne do minimum,
 • gotowość do interwencji,
 • lepsza organizacja przeglądów oraz planowanie napraw,
 • współpraca z jednym doświadczonym i kompetentnym partnerem,
 • dokładna kontrola kosztów obsługi technicznej i ich analiza.

Naszym klientom proponujemy zawarcie stałej umowy serwisowej. W ramach dodatkowych usług proponujemy:

 • systematyczną opiekę poprzez regularne przeglądy
 • szybki czas reakcji serwisowej w przypadku powstania awarii
 • skrócony do minimum czas napraw
 • bezpłatne telefoniczne konsultacje i udzielanie porad,
 • gotowość serwisową i dyspozycyjność przez 24 godziny na dobę

Intensywność przeglądów uzależniona jest od charakteru pracy urządzenia i specyfiki pomieszczenia. Dla pomieszczeń biurowych - standardowo dwa razy w roku, dla pomieszczeń teletechnicznych - cztery razy w roku.

Regularnie prowadzone przeglądy konserwacyjne i serwis pozwalają ograniczać niekorzystny wpływ bakterii, roztoczy kurzu oraz alergenów w powietrzu.

Pamiętajmy, że odpowiednia dbałość o urządzenia to długa bezawaryjna praca oraz niższe koszty eksploatacji. Regularna konserwacja to zwiększona dbałość o środowisko naturalne i minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii.

Zapraszamy do współpracy.

© 2013-2015 Instal System Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.