Produkcja

W ramach prowadzonej działalności produkujemy wszelkiego typu kanały, kształtki i elementy instalacji wentylacji.

Wykonywanie przewodów i kształtek wentylacyjnych oparte jest o normę DIN 24 190 oraz PN-EN 1505:2001 oraz normy w niej przywołane. Określa ona główne wymiary i dopuszczalne odchyłki dla przekrojów prostokątnych i kołowych oraz klasy przewodów i graniczne parametry pracy wymagane dla poszczególnych klas.
Stopnie szczelności i ciśnienia według DIN 24 190 i DIN 24 191 lub PN-B-03434:1999.
Do produkcji wszelkiego rodzaju kształtek i kanałów o przekroju prostokątnym i kołowym stosowane są blachy i taśmy stalowe ocynkowane w gatunku DX51D+Z275-MA- C wg PN-EN 10142+A1 spełniające również wymagania normy PN-89/H-92125.

Po uzgodnieniu z zamawiającym istnieje możliwość wykonania elementów z innych materiałów np. aluminium czy stali nierdzewnej.

W ofercie posiadamy następujący asortyment elementów wentylacyjnych:

Kanały wentylacyjne

Standardowo wykonywane są o długości 1000 lub 1250mm z kołnierzami.
Na kanałach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30.

Kształtki wentylacyjne

 • kolana BOK, KN
 • kolana redukcyjne BOKU, KNU
 • przejścia symetryczne i niesymetryczne UE
 • trójniki TS
 • trójniki dyfuzorowe TSA, TSU
 • dyfuzory UE, UR
 • uskoki ET

Na kształtkach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30.

Tłumiki akustyczne

Przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach transportujących powietrze.
Obudowa wykonana w klasie szczelności A co pozwala je stosować do ciśnień 630 Pa.
Wykonane na bazie kanału z blachy ocynkowanej. Płyta tłumiąca z wysokiej jakości materiału Rockwool pokryta welonem.
Na tłumikach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30.
Standardowe długości: 0,50; 0,70; 1,00; 1,25; 1,50 i 2,00 m.

Tłumiki okrągłe wykonane na bazie rury spiro, wypełnione wysokiej jakości materiałem tłumiącym Rockwool. Od wewnątrz wyłożenie z perforowanej blachy ocynkowanej.
Wymiary według standardowych średnic rur spiro.
Standardowe długości: 0,50; 0,70; 1,00; 1,25; 1,50 i 2,00 m.

Podstawy dachowe

Wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej.
Wykonanie w wariantach B/I, B/II, B/III.
Na zamówienie z blachy nierdzewnej lub malowane wg. palety RAL.
Możliwość wykonania dowolnego kąta dla przejścia dachowego.
Na podstawach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30 lub znormalizowany kołnierz okrągły.

Przepustnice prostokątne i okrągłe

 • Jednopłaszczyznowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
  Elementy mechanizmu profilowane ze stali ocynkowanej, osie aluminiowe na tulejach z PP
  Mechanizm ręczny z kątem otwarcia 90 lub 180 st.
  Możliwość wykonania osi do napędu przez siłownik
  Możliwość wykonania ze stali nierdzewnej – na zamówienie
  Na przepustnicach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30 lub znormalizowany kołnierz okrągły
 • Wielopłaszczyznowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
  Pióra z profili aluminiowych z uszczelką
  Elementy mechanizmu napędowego z PP łożyskowane, montowane wewnątrz (wariant II) lub na zewnątrz (wariant I)
  Mechanizm ręczny z kątem otwarcia 90 lub 180 st.
  Możliwość wykonania osi do napędu przez siłownik
  Możliwość wykonania ze stali nierdzewnej – na zamówienie
  Na przepustnicach standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30

Czerpnie i wyrzutnie ścienne

Standardowo wykonane z blachy ocynkowanej.
Pióra stałe montowane pod katem 45 st.
Od wewnątrz zabezpieczenie z siatki ocynkowanej.
Na zamówienie malowane proszkowo wg. palety RAL.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe

Standardowo wykonane z blachy ocynkowanej.

 • Czerpnie typ A - prostokątne - zabezpieczenie z siatki ocynkowanej od wewnątrz
 • Czerpnie typ B - prostokątne - pióra stałe montowane pod kątem 45 st. Zabezpieczenie z siatki ocynkowanej od wewnątrz
 • Czerpnie typ C - okrągłe - zabezpieczenie z siatki ocynkowanej od wewnątrz
 • Wyrzutnie dachowe typ A - prostokątne - otwarte z daszkiem
 • Wyrzutnie typ B - prostokątne - pióra stałe montowane pod kątem 45 st. Zabezpieczenie z siatki ocynkowanej od wewnątrz
 • Wyrzutnie typ C - okrągłe - otwarte z daszkiem
 • Wyrzutnie typ D - okrągłe - kominowe

Na czerpniach i wyrzutniach dachowych standardowo montowane są ramki P20 lub P30 na profilach MK20 lub MK30 lub znormalizowany kołnierz okrągły.
Na zamówienie malowane proszkowo wg. palety RAL.

© 2013-2015 Instal System Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.