O firmie

Jesteśmy specjalistyczną firmą z branży sanitarnej działającą na terenie Polski południowej. Przedmiotem działalności firmy jest kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych i sanitarnych oraz automatyki.

Począwszy od założenia firmy w 2002 roku stale rozwijamy swoją działalność i poszerzamy możliwości działania. Zatrudniamy ponad 50 osobową kadrę doświadczonych inżynierów, pracowników produkcyjnych, monterów i automatyków, stanowiącą potencjał gwarantujący profesjonalizm i rzetelność wykonania powierzonych nam zadań. W ramach prowadzonej działalności staramy się:

 • wykorzystywać najnowsze technologie i systemy;
 • stosować tylko sprawdzone rozwiązania potwierdzone certyfikatami;
 • wprowadzać innowacyjność i nowatorstwo do wszelkich zastosowań.

POLITYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

W swojej działalności zwracamy szczególną uwagę na relacje inwestorskie i poszanowanie środowiska naturalnego. Na każdym kroku procesu wykonawczego dbamy o względy społeczne i dążymy do minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. Dużą odpowiedzialność przywiązujemy do sprawy poszanowania energii. W całym procesie inwestycyjnym, począwszy od projektowania po serwis staramy się minimalizować zużycie mediów. Pamiętamy, iż pracujemy dla przyszłych pokoleń.

Firma nasza działa w oparciu o wewnętrzny system zarządzania jakością. Wszyscy pracownicy dysponują odpowiednią wiedzą i mają pełną świadomość w podejmowaniu decyzji. Filozofia oparta jest na zadowoleniu klienta i dąży do pełnego wykorzystania możliwości. Dbamy o produkt i usługę, dbamy o klienta i jego zadowolenie. Właściwie przygotowane procesy i odpowiedni nadzór nad ich realizacją gwarantują osiągnięcie założonych standardów. Jasno sprecyzowane cele są podstawą realizacji założonej polityki jakości. Dokonana ocena na podstawie doświadczeń potwierdza tylko nasze umiejętności. Nasi klienci są najwyższym wyznacznikiem naszej jakości.

Szczególną uwagę przywiązujemy do:

 • pełnej identyfikacji potrzeb klienta;
 • planowania całego procesu inwestycyjnego;
 • odpowiednich kontaktów z klientem;
 • szybkiego i sprawnego przekazywania wszystkich informacji;
 • terminowej realizacji każdej fazy usługi;
 • kontroli wewnętrznej przez kadrę inżynieryjną;
 • natychmiastowego usuwania awarii i usterek;
 • zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta.

Uzyskane przez naszą firmę autoryzacje producentów potwierdzają profesjonalizm w całym zakresie działalności. Naszym Klientom dajemy pewność dokonania trafnego wyboru kontrahenta.

© 2013-2015 Instal System Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.